1900 561 558
( 2000đ/phút )

Ân Hồng

Vị trí : Thuật Sĩ

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Con Rối [Pháp Thuật Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 90% - 110% tấn công.

  Yển Giáp Bí Thuật [Pháp Thuật] Gây cho địch trên đường thẳng sát thương bằng 150% - 170% tấn công, 40% gây thêm sát thương bằng 60% tấn công.

Pháp bảo tướng

Thủy Hỏa Dạc

 • Loại Pháp bảo: Hệ Hoàng
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 1000, Sinh lực + 12%
Kháng thiêu đốt +20%, giảm sát thương +2%.

Duyên phận tướng

 • Thiên Tử Ngự - Cơ Phát

  [0 sao] Tấn Công + 110, Tấn Công + 11%

 • Phản Âm Dương - Xích Tinh Tử

  [0 sao] Sinh Lực + 1000, Sinh Lực + 12%

 • Nương Tựa - Ân Giao

  [0 sao] Phòng Thủ + 80, Phòng Thủ + 16%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt