Chuỗi Sự Kiện Cho Máy Chủ Mới

Cửa Hàng Giảm Giá

Cửa Hàng Giảm Giá


  • Trong 7 ngày đầu mở server, mở bán vật phẩm giá trị cao với giá cực kì thấp.
  • Số lượng có hạn, thời gian có hạn, nhanh nhanh mua đảm bảo không bao giờ bị lỗ.
Item SL Giá gốc Giá mua % giảm giá Giới hạn mua
Đào Vương Mẫu 1 140 70 50.0% 5
Dao Trì Tiên Tửu 1 80 40 50.0% 10
Túi Vạn Tiên Phách 2 160 64 40.0% 10
Ma Tinh 1200 300 225 75.0% 5
Hồn Ngọc 900 600 225 37.5% 10

Áp dụng cho S41 trở về sau.