Chuỗi Sự Kiện Cho Máy Chủ Mới

Nạp Liên Tục

Nạp Liên Tục


  • Trong 7 ngày đầu mở server, mỗi ngày nạp 160 vàng nhận hoàn trả siêu ưu đãi.
  • Mỗi ngày chỉ cần nạp lần đầu, phúc lợi hoàn trả gấp 3 lần giá trị vàng nạp, tặng thêm Túi Chọn Mảnh SSR để tăng sao cho Thần Tướng.
  • Cơ hội nhận được tương trợ của Lục Áp Tiên Nhân, khung hình và khung chat Lục Áp Tiên Nhân và Thần Thú Hao Thiên Khuyển.
Ngày Yêu cầu nạp Item 1 SL Item 2 SL Item 3 SL Item 4 SL
1 160 Lục Áp Tiên Nhân 1 Vàng 320 Túi Chọn Mảnh SSR 30 Ma Tinh 4800
2 160 Trảm Tiên Đao 1 Vàng 320 Túi Chọn Mảnh SSR 30 Pháp Bảo Tinh Hoa 2600
3 160 Khung hình <Lục Áp Tiên Nhân> 1 Vàng 320 Túi Chọn Mảnh SSR 40 Ma Tinh 4800
4 160 Hao Thiên Khuyển 1 Vàng 320 Túi Chọn Mảnh SSR 40 Vân Mẫu 5000
5 160 Khung chat <Lục Áp Tiên Nhân> 1 Vàng 320 Túi Chọn Mảnh SSR 50 Pháp Bảo Tinh Hoa 2600
6 160 Túi Phù Ấn Lv7 1 Vàng 320 Túi Chọn Mảnh SSR 50 Ma Tinh 4800
7 160 Phù Ấn Tấn Công Lv7 1 Vàng 320 Túi Chọn Mảnh SSR 60 Vân Mẫu 5000


Áp dụng cho S41 trở về sau.