Chuỗi Sự Kiện Cho Máy Chủ Mới

Tương Trợ Phong Thần

Tương Trợ Phong Thần


  • Trong 7 ngày đầu mở server, triệu hồi tướng x10 đạt mốc sẽ nhận thưởng.
  • Nhằm chào mừng và hỗ trợ người chơi mới gia nhập Đấu Tiên Đài, Thần Tướng Mới tương trợ giúp người chơi dễ dàng vượt quá khó khăn.
  • Triệu hồi nhiều lần nhưng không nhận được Thần Tướng SSR? Đừng lo tiên hữu sẽ được tặng quà để đảm bảo lần rút nào cũng đạt kết quả tốt đẹp nhé.
Nhiệm vụ Yêu cầu Item 1 SL 1 Item 2 SL 2
Triệu Hồi x10 Thần Tướng 2 lần 2 lần Túi Thần Tướng SSR 1 Item Chọn Mảnh SSR mới 10
Triệu Hồi x10 Thần Tướng 3 lần 3 lần Túi Thần Tướng SSR 1 Item Chọn Mảnh SSR mới 15
Triệu Hồi x10 Thần Tướng 4 lần 4 lần Túi Thần Tướng SSR 1 Item Chọn Mảnh SSR mới 15
Triệu Hồi x10 Thần Tướng 5 lần 5 lần Túi Thần Tướng SSR 1 Item Chọn Mảnh SSR mới 20
Triệu Hồi x10 Thần Tướng 6 lần 6 lần Túi Thần Tướng SSR 1 Item Chọn Mảnh SSR mới 25
Triệu Hồi x10 Thần Tướng 7 lần 7 lần Túi Chọn SSR 1 Item Chọn Mảnh SSR mới 30
Triệu Hồi x10 Thần Tướng 8 lần 8 lần Khung avatar chòm sao 1 Khung chat chòm sao 1
Triệu Hồi x10 Thần Tướng 10 lần 10 lần Thần Tướng SSR VIP mới của update lần trước 1 Pháp bảo duyên phận SSR 1

Áp dụng cho S41 trở về sau.