Chuỗi sự kiện tuần 05/07 - 11/07

Event từ ngày 05/07-07/07

SỰ KIỆN TỪ 05/07 - 07/07

Phúc Lợi: 
đăng nhập nhận quà
 05 ~ 11.07 (S1 > 95)

- Đăng nhập đủ 7 ngày nhận 30 Chuông Chiêu Tài (vật phẩm đổi mảnh Tài Thần Công Minh)

- Tăng mức nhận hồn ngọc

- Ngày 4 và 6 nhận Hạch Đào Thần Mộc (vật phẩm tăng Đồ Giám Gia Cụ)

 

Nhiệm Vụ Tu Tiên:
05 ~ 11.07 (S1 > 96)

- Hoàn Thành  đủ tất cả nhiệm vụ nhận 110 Chuông Chiêu Tài (vật phẩm đổi mảnh Tài Thần Công Minh)

- Hoàn Thành đủ cả 7 nhiệm vụ nhận được Tụ Bảo Bồn ( Pháp Bảo Mới - Duyên của Tài Thần Công Minh)

 

Khiêu Chiến Ải - Tu Tiên Lộ:
05 ~ 18.07 (S1 > 96)

- Tham gia Khiêu Chiến Ải đủ mốc nhận Mâm Vàng ( Đổi Trực tiếp Mảnh Tướng Tài Thần Công Minh trong Đổi Thưởng)

- Tham gia Tu Tiên Lộ đủ mốc nhận Chiêu Tài Miêu  ( Đổi Trực tiếp Mảnh Tướng Tài Thần Công Minh trong Đổi Thưởng)

 


Quà Nạp Liên Tục:
05 ~ 07.07 (S1 > 96)

- Nạp mốc nhận Rương Tài Miêu ( Vật Phẩm đổi thưởng Hiếm trong Đổi Thưởng)

- Nhận nhiều Hạch Đào Thần Mộc (vật phẩm tăng Đồ Giám Gia Cụ)

 

Vòng Quay Nạp:
05 ~ 07.07 (S1 > 95)

- Tỷ lệ hoàn trả >100%

- Có cơ hội nhận Dị Thú Cửu Phượng

 

Thần Tướng Mới:
05 ~ 11.07 (S1 > 96)

- Quay Đủ Mốc 2000 điểm nhận ngay tướng Tài Thần Công Minh và pháp bảo duyên Tụ Bảo Bồn