Chuỗi sự kiện tuần 17/6 đến 20/6

NẠP TÍCH LŨY (SV 1 >> 92)

Trong thời gian hoạt động, tham gia sẽ được nhận nhiều phần thưởng

 +Mốc 160 vàng

+Mốc 400 vàng

 

+Mốc 800 vàng

 

+Mốc 1600 vàng

 

+Mốc 4000 vàng

 

+Mốc 8000 vàng

 

+Mốc 16000 vàng

 

+Mốc 24000 vàng

 

+Mốc 36000 vàng