Chuỗi sự kiện Ưu Đãi Trung Thu 2018

Ghép Bánh Mừng Lễ Trung Thu

Quý Tiên hữu thân mến,

Chào mừng Trung Thu, Đấu Tiên Đài mở sự kiện đặc biệt Ghép Bánh Đổi Quà cực kỳ hấp dẫn. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 14/08 - 23h59 ngày 19/09/2018.

Quy tắc sự kiện:

  • Vượt Ải Cốt Truyện/Tu Tiên Lộ nhận chữ <Vỏ Bánh>, tham gia Phó Bản Nhóm nhận chữ <Nhân Bánh>
  • Dùng nguyên liệu thu thập được để ghép bánh đổi quà tương ứng.
Vượt ảiVật phẩm nhậnGiới hạn nhận
Cốt Truyện/Tu Tiên Lộ Vỏ Bánh Không
Phó Bản Nhóm Nhân Bánh 100

Vỏ Bánh + Nhân Bánh = Bánh Thập Cẩm

Ăn Bánh Thập Cẩm nhận thưởng và có tỉ lệ nhận Bánh Song Hoàng

 Ăn Bánh Song Hoàng nhận thưởng và có tỉ lệ nhận Bánh Băng Tuyết (có thể ăn ngay hoặc đổi thưởng bên dưới)

Những phần thưởng đặc biệt có thể nhận trong sự kiện lần này (đổi bằng Bánh Băng Tuyết):

 

Khung avatar & khung chat Đậu Đậu

 

Khung avatar & khung chat Manh Chủ

 

Khung avatar & khung chat Nhí Nhảnh

Danh hiệu đẹp: Thấu Hiểu

Thần Thú mới: Thần Đăng Trượng