Chuỗi sự kiện Ưu Đãi Trung Thu 2018

Khiêu Chiến Tu Tiên Lộ

  • Thời gian: Từ 00h00 ngày 14/09 - 23h59 ngày 16/09/2018.
  • Phạm vi: Tất cả máy chủ.
  • Nội dung: 
    • Trong thời gian hoạt động, khiêu chiến Tu Tiên Lộ đạt số lần yêu cầu sẽ được nhận thưởng tương ứng.
Yêu cầuThưởngSố lượng
Khiêu chiến Tu Tiên Lộ 1 lần Ngự Thần Phù 1
Bạc 100.000
Khiêu chiến Tu Tiên Lộ 2 lần Xúc Xắc May Mắn 1
Bạc 100.000
Khiêu chiến Tu Tiên Lộ 3 lần Ngự Thần Phù 1
Bạc 100.000
Khiêu chiến Tu Tiên Lộ 4 lần Xúc Xắc May Mắn 1
Bạc 100.000
Khiêu chiến Tu Tiên Lộ 5 lần Xúc Xắc May Mắn 1
Bạc 100.000


Giao diện hoạt động