Chuỗi sự kiện Ưu Đãi Trung Thu 2018

Tầm Bảo Viên

  • Thời gian: Từ 00h00 ngày 14/09 - 23h59 ngày 16/09/2018.
  • Phạm vi: Tất cả máy chủ.
  • Nội dung: 
    • Trong thời gian hoạt động, dùng Vàng đổ xúc xắc có thể nhận được nhiều vật phẩm vô cùng hấp dẫn.
    • 1 lần đổ xúc xắc tốn 100 Vàng, đổ 10 lần tốn 900 Vàng.
    • Nhân vật di chuyển đạt số vòng nhất định sẽ được nhận thưởng thêm.
  • Thưởng số vòng:
Số vòngThưởngSố lượng
1 Vàng 200
3 Đào Vương Mẫu 10
10 Lò Lão Quân 15
15 Lò Lão Quân 15
20 Lò Lão Quân 15
25 Lò Lão Quân 20
35 Lò Lão Quân 20
45 Lò Lão Quân 25
55 Lò Lão Quân 1
60 Lò Lão Quân 25
80 Lò Lão Quân 30
100 Lò Lão Quân 35

Giao diện hoạt động