Hoạt động tuần và event nạp (19/07-24/07)

Từ ngày 19/07 - 22/07

Cập nhật phiên bản 24: Hoàng Tuyền Hồ Điệp cùng với những hoạt động những sự kiện đổi quà sau

Nhiệm vụ tu tiên:

- Hoàn thành nhiệm vụ nhận Vàng và Chuông Chiêu Tài (vật phẩm đổi mảnh Tài Thần)- Hoàn thành 7 nhiệm vụ nhận thần tướng Hậu Nghệ (SSR vip)

Quà Nạp Liên Tục:

- Mốc 8000 vàng trong 3 ngày

- Thưởng: Dạ Điệp ( vật phẩm đổi quà hiếm trong Đổi Thưởng), Túi chọn luyện khí, Nguyên tiêu

 

Đổi thưởng:

- Dùng Dạ Điệp để đổi thưởng

- Các vật phẩm có thể đổi: 

  • Thời trang tướng Diêm La - Hoàng Tuyền Dạ Điệp
  • Thời trang main Diệp Luyến Hiệp Ngữ
  • Thời trang tướng Tài Thần - Thực Thần
  • Thần cách Diêm La