NHẤT NIÊN PHONG THÂN - ĐIỂM TIN SỰ KIỆN TUẦN 9.8 - 15.8

SINH NHẬT 1 TUỔI

SINH NHẬT 1 TUỔI

Thời gian: 21 ngày Từ ngày 09/08 – 29/08

Server: S1 - 101

Tham gia cách hoạt động để lấy mảnh ghép để nhận được Dị thú Hổ Giao