SỰ KIỆN NẠP CHO SERVER MỚI S96

SỰ KIỆN NẠP CHO SERVER MỚI S96

Hỗ trợ cho các chủ nhân ở server mới hơn với sự kiện nạp
NẠP TIẾP SỨC
NẠP TÍCH LŨY