Sự kiện tuần 24.5 - 26.5

Tính Năng Chuyển Sinh (cập nhật 24.5)

[Đấu Tiên Đài] Hệ Thống Chuyển Sinh

 1. Nhân vật cần đạt cấp 100 mới có thể chuyển sinh lịch kiếp

  Người chơi cần thu thập [Âm Phù][Dương Phù] để tiến hành chuyển sinh, nguồn rơi cụ thể như sau:
  * [Dương Phù] Có tỉ lệ rơi ra khi khiêu chiến quái trong Tu Tiên Lộ
  * [Âm Phù]
  Có tỉ lệ rơi ra khi khiêu chiến ải Phó Bản Nhóm

  [Chú thích của tính năng chuyển sinh xem trong hình]
 2. Thí luyện chuyển sinh lịch kiếp

  Sau khi thu thập đủ [Âm Phù] [Dương Phù] có thể khiêu chiến chuyển sinh.
  Người chơi có thể tự lực khiêu chiến hoặc mời thêm đồng đội vào cùng khiêu chiến


 3. Chuyển sinh thành công

  Sau khi chuyển sinh thành công, mở loạt hiệu quả mới cho người chơi đồng thời tạo mới cấp độ nhân vật chính về 0, cấp sao quay về 0 (không ảnh hưởng thuộc tính người chơi)


  Một số hình ảnh hiệu quả sau chuyển sinh
   Trên khung hình của nhân vật sẽ có thêm khung Chuyển Sinh
   Khung chat và khung avatar mới dành riêng cho người chơiChuyển Sinh
   Kỹ năng Chuyển Sinh
  + Tên của người chơi trên khung tán gẫu sẽ đổi màu
  + Mở khóa tính năng [Chuyển Sinh Thần Tướng]