Tri Ân Khách Hàng Thân Thiết

Câu Hỏi Thường Gặp

Cấp VIP này tính như thế nào?
Đây là hệ thống cấp bậc VIP tính riêng cho game Đấu Tiên Đài, mốc nạp đạt cấp VIP sẽ tính tương tự như VIP VNG.
Tham khảo cách tính cấp VIP tại đây.

Làm sao để tôi biết cấp VIP hiện tại của mình?
Vui lòng tra cứu tên nhân vật của bạn trong danh sách VIP.
Danh Sách VIP 1 - VIP 5
Danh Sách VIP 6 - VIP 8

Tôi dùng tài khoản facebook để đăng nhập có được tính VIP không?
Được nhé, hệ thống VIP mới này sẽ tính cho tất cả mọi người có nạp vào game Đấu Tiên Đài.

Cấp Cửu Thiên Bảo trong game của tôi là 15 vậy VIP của tôi là VIP 15 hay VIP mấy?
Cấp VIP chương trình này không tính theo cấp Cửu Thiên Bảo trong game, mà tính theo mức nạp vào Đấu Tiên Đài trong tháng tổng kết. Vui lòng kiểm tra cấp VIP của bạn trong link Danh Sách VIP ở trên.

Trong tháng này tôi không nạp thì tháng sau có còn được nhận thưởng tương tự nữa không?
Nếu trong tháng bạn không có phát sinh nạp thì cấp VIP cũng như phần thưởng sẽ được giảm 1 bậc. Tương tự cấp VIP tăng thì thưởng tháng tiếp theo cũng tăng theo.
Đặc biệt với các VIP 6, VIP 7, VIP 8, qua tháng mới để tiếp tục nhận thưởng bạn phải nạp đúng các mốc sau:
+ VIP 6: 1 triệu/tháng
+ VIP 7: 5 triệu/tháng
+ VIP 8: 10 triệu/tháng