1900 561 558
( 2000đ/phút )

DANH SÁCH KĨ NĂNG HỒN KỸ DỊ THÚ

Tin tức |

► HỒN KỸ CAM:
HÌNH ẢNH TÊN KĨ NĂNG CHI TIẾT KĨ NĂNG
Tịnh Hóa Lv1 Kháng bạo tăng 10%, sau khi bị đánh trúng, có 20% xóa 2 trạng thái bất lợi cho bản thân.
Đế Lực Lv1 Chính xác tăng 10%, sau khi tấn công, giảm sát thương tăng 10%, duy trì 1 lượt.
Yến Phản
Cao Lv1
Né tránh tăng 10%, sau khi né tránh, tăng sát thương tăng 10%, duy trì 1 lượt.
Xua Đuổi
Cao Lv1
Bạo kích tăng 10%, sau khi bạo kích, có 20% xóa 2 trạng thái có lợi của mục tiêu.
Đánh Dấu Lv1 Chính xác tăng 10%, sau khi tấn công có 20% gắn [Đánh Dấu], giảm sát thương giảm 20%, né tránh giảm 40%, duy trì 2 lượt.
Linh Động
Cao Lv1
Né tránh tăng 10%, sau khi né tránh, gây sát thương kẻ địch bằng 20% tấn công.
Nham Giáp Lv1 Kháng bạo tăng 10%, sau khi bị đánh trúng, có 15% gắn [Choáng] lên người tấn công, không thể tấn công, duy trì 1 lượt.
Tàn Bạo
Cao Lv1
Bạo kích tăng 10%, sau khi bạo kích gắn trạng thái [Suy Yếu], tăng sát thương giảm 40%, giảm sát thương giảm 40%, duy trì 2 lượt.


► HỒN KỸ TÍM:
HÌNH ẢNH TÊN KĨ NĂNG CHI TIẾT KĨ NĂNG
Nộ Diễm Lv1 Chính xác tăng 5%, sau khi tấn công có 20% gắn [Thiêu Đốt], mỗi lượt gây sát thương bằng 60% tấn công, giảm sát thương giảm 50%, duy trì 2 lượt.
Mệnh Lực Lv1 Kháng bạo tăng 5%, sau khi bị đánh trúng, hồi phục 1% sinh lực tối đa.
Xua Đuổi Lv1 Bạo kích tăng 5%, sau khi bạo kích có 20% giải trừ 1 trạng thái có lợi của mục tiêu.
Yến Phản Lv1 Né tránh tăng 5%, sau khi né tránh, tăng sát thương tăng 10%, có thể cộng dồn 5 tầng, duy trì 1 lượt.
Tụy Độc Lv1  Chính xác tăng 5%, sau khi tấn công có 20% gắn [Trúng Độc], mỗi lượt gây sát thương bằng 60% tấn công, giảm sát thương giảm 50%, duy trì 2 lượt.
Cường Nhận 1 Kháng bạo tăng 5%, sau khi bị đánh trúng, giảm sát thương tăng 10%, có thể cộng dồn 5 tầng, duy trì 1 lượt.
Tàn Bạo Lv1 Bạo kích tăng 5%, sau khi bạo kích, tăng sát thương tăng 10%, duy trì 1 lượt.
Linh Động Lv1 Né tránh tăng 5%, sau khi né tránh, gây sát thương cho kẻ địch bằng 10% tấn công.


► HỒN KỸ LAM:
HÌNH ẢNH TÊN KĨ NĂNG CHI TIẾT KĨ NĂNG
Sức Mạnh
Cao Lv1
Khi chiến đấu, tăng sát thương tăng 10%, duy trì 2 lượt.
Tinh Chuẩn
Cao Lv1
Chính xác tăng 5%.
Né Tránh
Cao Lv1
Né tráng tăng 5%.
Bạo Kích
Cao Lv1
Bạo kích tăng 5%.
Kiên Nhận
Cao Lv1
Kháng bạo tăng 5%.
Phòng Ngự
Cao Lv1
Khi chiến đấu, giảm sát thương tăng 10%, duy trì 2 lượt.


► HỒN KỸ LỤC:
HÌNH ẢNH TÊN KĨ NĂNG CHI TIẾT KĨ NĂNG
Bạo Kích
Lực Lv1
Khi chiến đấu, nhận [Bạo Kích Lực Lv1], bạo kích tăng 5%, duy trì 2 lượt.
Né Tránh
Lực Lv1
Khi chiến đấu, nhận [Né Tránh Lực Lv1], né tránh tăng 5%, duy trì 2 lượt.
Tinh Chuẩn
Lực Lv1
Khi chiến đấu, nhận [Tinh Chuẩn Lực Lv1], chính xác tăng 5%, duy trì 2 lượt.
Kiên Nhận
Lực Lv1
Khi chiến đấu, nhận [Kiên Nhận Lực Lv1], kháng bạo tăng 5%, duy trì 2 lượt.
Sinh Mệnh
Thuẫn Lv1
Khi chiến đấu, nhận [Sinh Mệnh Thuẫn Lv1], có thể hấp thụ sát thương bằng 5% sinh lực tối đa, duy trì 2 lượt.
Sinh Mệnh
Dưỡng Lv1
Khi chiến đấu, nhận [Sinh Mệnh Dưỡng Lv1], mỗi lượt hồi 1% sinh lực tối đa, duy trì 4 lượt.

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt