1900 561 558
( 2000đ/phút )

GỘP CỤM LIÊN THÔNG SERVER T7

Tin tức |


► Thời gian dự kiến: 14h00 - 18h00 thứ 2 ngày 11/07
► Gộp cụm:
Cụm Server mẹ Server con Server đã từng gộp
Cụm 31 175 S175 S175 - S232
S233
S234
S235
S236
Đậu xin gửi quà hỗ trợ gộp cụm liên thông, chúc Chủ nhân có những trải nghiệm vui vẻ cùng Đấu Tiên Đài:
SERVERVẬT PHẨM
S175 Đào Vương Mẫu x20
Dao Trì Tiên Tửu x20
Bích Du Bảo Pháp x250
S233 Đào Vương Mẫu x70
Dao Trì Tiên Tửu x70
Bích Du Bảo Pháp x1250
S234 Đào Vương Mẫu x80
Dao Trì Tiên Tửu x80
Bích Du Bảo Pháp x1500
S235 Đào Vương Mẫu x90
Dao Trì Tiên Tửu x90
Bích Du Bảo Pháp x1750
S236 Đào Vương Mẫu x100
Dao Trì Tiên Tửu x100
Bích Du Bảo Pháp x2000

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt