1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hướng dẫn nâng cấp Thần Trang

Tin tức |

I) Điều kiện mở Thần Trang                                                      

Cấp mở: Cấp 82 mở tính năng Thần Trang                                                            

                Cấp Nhân Vật           Loại Thần Trang

                82                           Vũ Khí  

                83                           Trang Sức           

                84                           Khải Giáp            

                85                           Đầu Khôi                                                                 

Đúc Trang Bị Tuyệt Thế  - Thuộc Tính Vượt Cực Hạn                                                         

II) Điều kiện Đúc Thần Trang                                                            

      1.   Trang bị Vàng và đạt Cấp 80 trở lên mới có thể đúc thành Thần Trang                                                 

      2.   Thần Trang phẩm chất Đỏ, thuộc tính cơ bản mạnh hơn
      3.   Đúc Thần Trang cần:                                                 

- Tiền: Vàng, Bạc                                        

- Nguyên Liệu : Bí Lục  Cách nhận: mua tại Tiệm Ma Vương, Tiệm Vinh Dự                          

                      Thần Chùy Cách nhận: mua tại Tiệm Ma Vương và Vượt Ải Cốt Truyện
                          

Luyện Thần       
                                                

Có thể dùng Cửu Thiên Nhưỡng và Bạc để nâng cấp Thần Trang                                                 

Cửu Thiên Nhưỡng mua tại Tiệp Tiên Ngọc                                                          

Có 16 Cấp Thần Trang từ Thần 0 đến Thần 15                                                      

Mỗi lần tiến cấp Sẽ cộng thêm điểm cho các thuộc tính cơ bản của Thần Trang                                                    

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt