1900 561 558
( 2000đ/phút )

[ Hướng dẫn tính năng Pháp Bảo Đỏ ]

Tin tức |

Cách sở hữu: Người chơi đạt level 78 và có pháp bảo Vàng đạt 15 sao có thể tiến hành tăng bậc lên pháp bảo Đỏ.
Về đặc trưng của tính năng:
Sau khi nâng cấp lên pháp bảo đỏ , người chơi sẽ có thể chọn reset 1 trong 4 Thuộc tính thêm của pháp bảo

Lưu ý: Chỉ được chọn 1 trong 4 Thuộc tính thêm , sau khi bấm Tẩy luyện sẽ không thể thay đổi thuộc tính khác được nữa.Người chơi có thể chọn Dùng đạo cụ để thay thế pháp bảo tinh hoa , vật phẩm tiêu hao là Luyện bảo phù  , nếu chọn Dùng tinh hoa pháp bảo , số tinh hoa tiêu hao sẽ tăng dần.

Khi tẩy luyện thuộc tính thêm sẽ random như bảng sau

Lưu ý: Thuộc tính sau khi đúc lại sẽ không thể trùng với thuộc tính đang có của pháp bảo, và không thể tây ra dòng thuộc tính Nộ Khí Ban Đầu

 

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt