1900 561 558
( 2000đ/phút )

Mục Dã Chiến

Tin tức |

Giới Thiệu Hoạt Động Mục Dã Chiến


Điều kiện tham gia:
  • Môn phái đạt Lv 4 sẽ được mở Mục Dã Chiến
  • Chưởng môn hoặc Trưởng lão báo danh tham gia
  • Thời gian báo danh: Thứ 4 00h00 - 24h00
  • Báo danh tốn: 5000 Điểm xây dựng
  • Thành viên vào bang chưa đủ 24h sẽ không thể tham gia

Chiến trường Mục Dã Chiến
  • Xác định đối thủ: thứ 5 00h00
  • Thời gian mở hoạt động: thứ 5 20h30 - 21h00
  • Lưu ý: người chơi vào môn phái ngày đó không thể tham gia hoạt động
Bản Đồ: 2 Doanh Trại và các Tháp Canh                      


  • Trên bản đồ có 2 Doanh Trại: Doanh Trại Xanh, Doanh Trại Đỏ

  • Có 4 Tháp Canh nằm ở 4 góc: Tháp Tây Bắc, Tháp Đông Bắc, Tháp Tây Nam, Tháp Đông Nam
Truyền Tống Trận:                                                                                              


  • Mỗi phe chỉ có 3 cửa vào truyền tống

  • Mỗi phe có 6 cửa ra truyền tống
Quân Kỳ (Cờ)                                                                                                                                                   


  • Cờ sẽ xuất hiện ngay sau khi bắt đầu trận chiến
  • Cờ xuất hiện tại giữa bản đồ
Cách Chơi:
  • 2 môn phái được chia ngẫu nhiên thành 2 phe: phe xanh, phe đỏ
Di Chuyển:
  • Di chuyển 1 ô tốn 1 điểm thể lực
  • 3 giây hồi 1 điểm thể lực, tích tối đa 15 điểm thể lực

                                                                                                                                                                                                     
Chiếm Tháp Canh:
  • Đi vào ô tháp canh để chiếm tháp canh
  • Đang chiếm tháp canh, rời khỏi phạm vi tháp canh hoặc vào chiến đấu sẽ dừng chiếm tháp
  • Tháp canh không có người canh sẽ bị chiếm lại bởi đối thủ
  • Mỗi 1 khoản thời gian phe chiếm tháp canh sẽ nhận được điểm, Chiếm càng nhiều tháp nhận càng nhiều điểm

Truyền Tống Trận:
  • 5 phút sau khi bắt đầu chiến trường mới mở truyền tống
  • Chỉ có 3 cửa vào truyền tống tại Doanh trại
  • Vào truyền truyền tống sẽ truyền tống ngẫu nhiến đến 1 trong 6 cửa ra truyền tống
  • Không thể vào doanh trại cũng như điểm truyền tống của đối thủ
Cướp Cờ (cướp Quân Kỳ)
                                                                                                                                                                                      

  • Đi vào ô có cờ sẽ chiếm được cờ
  • Tiêu diệt địch đang cầm cờ sẽ chiếm lại cờ
  • Đưa được cờ vào tháp canh phe mình sẽ nhận được nhiều điểm
Lưu ý:
  • Người cầm cờ di chuyển 1 ô tốn 2 điểm hành động
  • Người cầm cờ sẽ giảm phòng thủ
  • Người cầm cờ không thể chiếm tháp canh

Cách Thắng:
  • Phe nào được 2000 điểm trước sẽ thắng
  • Khi hết giờ, phe nào cao điểm hơn sẽ thắng

Công Trạng:
  • Ở ngoài khu an toàn (ngoài doanh trại, ngoài cửa ra truyền tống), cách mỗi 1 khoảng thời gian sẽ nhận được
  • Diệt địch, bị diệt, nộp cờ đều nhận được điểm công trạng
  • Thắng không đối thủ sẽ không nhận được điểm công trạng
Thưởng:

  • Thưởng công trạng

  • Sau khi chiến trường kết thúc nhận được thưởng theo cấp bậc công trạng
  • Thắng không đối thủ sẽ không nhận được thưởng công trạng

Thưởng Thắng:
  • Thưởng phái
   • Quỹ môn phái: 10000
  • Thưởng cá nhân
   • Tiên ngọc: 400
   • Xây dựng: 3000
   • Vinh dự: 3000

Thưởng Thua:
  • Thưởng phái
   • Quỹ môn phái: 5000
  • Thưởng cá nhân
   • Tiên ngọc: 200
   • Xây dựng: 1500
   • Vinh dự: 1500

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt