1900 561 558
( 2000đ/phút )

Nhất Khí Tam Thanh

Tin tức |

NHẤT KHÍ TAM THANH

Khi Sở Hữu bộ 3 thần tướng
  • Thái Thượng Lão Quân
  • Thông Thiên Giáo Chủ
  • Nguyên Thủy Thiên Tôn

Sẽ hoàn thành Thành Tựu: Nhất Khí Tam Thanh
  • Nhận được Huy Hiệu: Nhất Khí Tam Thanh
   • Cả đội : Tấn Công + 1%
   • Cả đội : Sinh Lực + 3%

THẦN TƯỚNG MỚI

Sự Kiện Thần Tướng Mới: gồm 3 tướng mới
 • Nguyên Thủy Thiên Tôn
 • Hình Thiên
 • Lạc Thần

Triệu Hồi Thần tướng tích Điểm nhận quà
 • Tích 2000 Điểm nhận Thần tướng Nguyên Thủy Thiên Tôn ( thần tướng mới hot nhất)

 • Tích 2500 Điểm nhận được Danh Hiệu Huyền Nguyên Thái Sơ cự hiếm

 • Tích 3000 Điểm nhận Khung chat Nguyên Thủy Thiên Tôn

Bảng Xếp Hạng Điểm Triệu Hồi Tướng
 • Tích đủ 1500 điểm sẽ được lên ngay Bảng Xếp Hạng Điểm Triệu Hồi Tướng
 • Phần thưởng: 
 
 • Khung hình Nguyên Thủy Thiên Tôn

 • Ngọc Hư Đỉnh (đạo cụ đổi mảnh Thần Tướng Hiếm)
 • Túi phù ấn (lv 9, lv 8, lv 7)

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt