1900 561 558
( 2000đ/phút )

[Sắp Ra Mắt] SP - TÀI THẦN • TRIỆU CÔNG MINH

Tin tức |

Là dòng tướng SP đầu tiên sắp được cập nhật trong sự kiện update ngày 05/07/2019 tại Đấu Tiên Đài.


KỸ NĂNG

NẠP PHÚC

[Vật lý] Gây sát thương lên 1 mục tiêu địc ngẫu nhiên bằng 150 – 170 % tấn công, 1 mục tiêu ngẫu nhiên phe ta nhân [Phúc Khí], đỡ đòn, né tránh, tỉ lệ kháng bạo tăng 15%, duy trì 1 hiệp, không thể giải trừ.

THẦN TÀI GIÁ ĐÁO

[Vật lý] Gây cho 3 mục tiêu địch ngẫu nhiên sát thương bằng 370 – 390 % tấn công, tấn công lần này tỉ lệ bạo kích tăng 40%, bỏ qua [Miễn dịch sát thương nhóm], có 35% cơ hội kèm trạng thái [Ngủ] lên mục tiêu, không thể hành động, 1 hiệp sau gây sát thương bằng 60% sát thương đã chịu, không thể giải trừ.

[KIM TIÊN 2]

Kỹ năng nộ giúp bản thân thêm [Ẩn Nấp] không thể bị tấn công, tỉ lệ né tránh tăng 40%, duy trì 2 hiệp

[TU LA 2]

Kỹ năng nộ gây thêm sát thương bằng 100% tấn công lên kẻ địch có sinh lực cao hơn 50%, đồng thời tỉ lệ bạo và kháng bạo của mục tiêu ngẫu nhiên giảm từ 20 – 60 %, duy trì 2 hiệp

Thức tỉnh +6: Tấn công +25%, sát thương bạo +50%, vào trận bạo kích +40%, tồn tại cho đến khi kết thúc trận đấu, không thể bị giải trừ.
Thức tỉnh +7: Nộ khí ban đầu +35, vào trận nhận trạng thái [Hộ Thuẫn], có thể hấp thu sát thương bằng 50% sinh lực, sau khi hành động có 35% nhận trạng thái [Chướng Ngại], miễn dịch 1 lần sát thương, kéo dài 1 lượt, không thể giải trừ.

CÁC TƯỚNG DUYÊNPHÁT BẢO DUYÊN

Sau khi vào trận, bạo kích +12%, kéo dài 2 lượt.
Sau khi hành động gây cho kẻ địch sinh lực thấp nhất sát thương 60% tấn công, sát thương này không thể bạo kích, đỡ đòn, né tránh.

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt