1900 561 558
( 2000đ/phút )

Thông báo bảo trì 09.03

Tin tức |

Bảo trì ưu hoá Tiệm Vân Mẫu: 09/3/2019
Thời gian bảo trì: 00:30:00 - 01:30:00

Phạm Vi Bảo trì: Toàn bộ sever
Các chú ý khác:

Trong thời gian bảo trì, các Chủ Nhân không thể đăng nhập vào game, nhập code hay nạp thẻ
Quà bảo trì sẽ được gửi trực tiếp qua thư khi bảo trì hoàn tất

Đậu Đậu kính báo!
App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt