1900 561 558
( 2000đ/phút )

THÔNG BÁO BẢO TRÌ: THỐNG NHẤT SERVER – LIÊN THÔNG THƯƠNG KHUNG

Tin tức |Để giúp các chủ nhân có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn và có thêm nhiều hảo hữu mới, cũng như trải nghiệm được tính năng liên server , Đậu xin thông báo bảo trì để gộp cụm và liên thông cụm server

THỜI GIAN: 22/07/2019 từ 14:00 - 17:00

GỘP THỐNG NHẤT SERVER

Cụm 3: Server mẹ 33 gồm các cụm server con: S33, S37, S41, S45

Cụm 4: Server mẹ 49 gồm các cụm server con: S49, S51, S55, S56

Cụm 5: Server mẹ 65 gồm các cụm server con: S65, S68

Cụm 8: Server mẹ 89 gồm các cụm server con: S89, S90, S91, S92

Và tăng tính trải nghiệm thêm nhiều đối thủ, hảo hữu tranh tài tại Đấu Trường Hồng Hoang

LIÊN THÔNG THƯƠNG KHUNG SERVER
Có thể tham gia với nhau trong các hoạt động liên server

+ Các cụm 1 – 2 – 3: Gồm các server mẹ: Server 1, Server 2, Server 17, Server 33

+ Các cụm 4 – 5: Gồm các server mẹ: Server 49, Server 65

Các chủ nhân sắp xếp thời gian hoạt động hợp lý để không bị lỡ mất phần thưởng trong ngày và cọ sát mần quen với các hảo hữu mới nhé!

Có quà đi kèm cho các chủ nhân trong đợt cập nhật thống nhất này nhé <3

Cám ơn các Chủ Nhân đã ủng hộ Đậu Đậu và Đấu Tiên Đài – VNG.

From Đậu with love <3

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt