1900 561 558
( 2000đ/phút )

【THÔNG BÁO】GỘP CỤM LIÊN THÔNG SERVER

Tin tức |

【THÔNG BÁO】GỘP CỤM LIÊN THÔNG SERVER 


GỘP CỤM

Thời gian dự kiên: thứ 2 ngày 09/03/2020


CỤM SERVER MẸ SERVER CON SERVER ĐÃ TỪNG GỘP
Cụm 6-7-8-9 S81 S81,S85 S81(S81,S82,S83,S84),
S85(S85,S86,S87,S88),
S89(S89,S90,S91,S92),
S93(S93,S94,S95,S96),
S97(S97,S98,S99,S100),
101(s101,s102,s103,s104)
Cụm 15 S117 S117,S118,
S119,S120

 

LIÊN THÔNG
Thời gian dự kiên: Thứ 2 ngày 09/03/2020

CỤM SERVER MẸ SERVER CON SERVER ĐÃ TỪNG GỘP
Cụm 6-7-8-9-10-11-12-13-14
 S81 S81,S85 S81(S81,S82,S83,S84),
S97(S97,S98,S99,S100),
S85(S85,S86,S87,S88),
S89(S89,S90,S91,S92),
S93(S93,S94,S95,S96)),
101(s101,s102,s103,s104)
S105 S105,S109,
S113
S105(s105,s106,s107,s108),
S109(S109,S110,S111,S112),
S113(S113,S114,S115,S116)
 


Đậu xin gửi quà hỗ trợ gộp cụm liên thông, chúc chủ nhân có những trải nghiệm vui vẻ cùng Đấu tiên Đài

SERVERVẬT PHẨM 1VẬT PHẨM 2

Server 81
Đào Vương Mẫu x 20

Dao Trì Tiên Tửu x 20


Server 85
Đào Vương Mẫu x 20

Dao Trì Tiên Tửu x 20


Server 105
Đào Vương Mẫu x 20

Dao Trì Tiên Tửu x 20


Server 117
Đào Vương Mẫu x 20

Dao Trì Tiên Tửu x 20


Server 118
Đào Vương Mẫu x 25
Dao Trì Tiên Tửu x 25


Server 119
Đào Vương Mẫu x 30

Dao Trì Tiên Tửu x 30


Server 120
Đào Vương Mẫu x 35

Dao Trì Tiên Tửu x 35

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt