1900 561 558
( 2000đ/phút )

【THÔNG BÁO】GỘP CỤM LIÊN THÔNG SERVER

Tin tức |

【THÔNG BÁO】GỘP CỤM LIÊN THÔNG SERVER 


GỘP CỤM

Thời gian dự kiên: thứ 2 ngày 06/04/2020

Cụm Server mẹ Server con Server đã từng gộp
Cụm 16 S121 S121,S122,S123,S124  
Cụm 17 S125 S125,S126,S127,S128  


LIÊN THÔNG

Thời gian dự kiên: Thứ 2 ngày 06/04/2020

Cụm  Server Mẹ  Server Con  Server Đã Từng Gộp
Cụm15-16 S117 S117,S118,S119,S120  
S121 S121,S122,S123,S124  


Đậu xin gửi quà hỗ trợ gộp cụm liên thông, chúc chủ nhân có những trải nghiệm vui vẻ cùng Đấu tiên Đài

SERVERVẬT PHẨM 1VẬT PHẨM 2

Server 117
Đào Vương Mẫu x 20

Dao Trì Tiên Tửu x 20


Server 121
Đào Vương Mẫu x 30

Dao Trì Tiên Tửu x 30


Server 122
Đào Vương Mẫu x 35

Dao Trì Tiên Tửu x 35


Server 123
Đào Vương Mẫu x 40

Dao Trì Tiên Tửu x 40


Server 124
Đào Vương Mẫu x 45
Dao Trì Tiên Tửu x 45


Server 125
Đào Vương Mẫu x20

Dao Trì Tiên Tửu x 20


Server 126
Đào Vương Mẫu x 25

Dao Trì Tiên Tửu x 25


Server 127
Đào Vương Mẫu x 30

Dao Trì Tiên Tửu x 30


Server 128
Đào Vương Mẫu x 35

Dao Trì Tiên Tửu x 35

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt