1900 561 558
( 2000đ/phút )

【THÔNG BÁO】GỘP CỤM LIÊN THÔNG SERVER

Tin tức |

【THÔNG BÁO】GỘP CỤM LIÊN THÔNG SERVER 


GỘP CỤM

Thời gian dự kiên: thứ 2 ngày 03/08/2020
Cụm Server mẹ Server con Server đã từng gộp
 Cụm 6-7-8-9-10-11- 12-13-14-15-16 S81 S81,S85,S89,
S93,S97
S101,S105,S109,
S117,S121
S81(S81,S82,S83,S84)
S97(S97,S98,S99,S100)
S85(S85,S86,S87,S88)
S89(S89,S90,S91,S92)
S93(S93,S94,S95,S96)
101(s101,s102,s103,s104)
S105(s105,s106,s107,s108)
S109(S109,S110,S111,S112)
S113(S113,S114,S115,S116)
S117(S117,S118,S119,S120)
S121(S121,S122,S123,S124)
Cụm 17,18 S125 S125,S129 S125(S125,S126,S127,S128)
S129(S129,S130,S131,S132) 
Cụm 21 S141 S141,S142,S143,
S144
 


LIÊN THÔNG

Thời gian dự kiên: thứ 3 ngày 03/08/2020

Cụm Server mẹ Server con Server đã từng gộp
Cụm 17-18-19 S125 S125,S127 S125(S125,S126,S127,S128)
S129(S129,S130,S131,S132)
S133 S133 S133(S133,S134,S135,S136)

Đậu xin gửi quà hỗ trợ gộp cụm liên thông, chúc chủ nhân có những trải nghiệm vui vẻ cùng Đấu tiên Đài


SERVERVẬT PHẨM 1VẬT PHẨM 2

Server 81
Đào Vương Mẫu x 25

Dao Trì Tiên Tửu x 25


Server 105
Đào Vương Mẫu x 30

Dao Trì Tiên Tửu x 30


Server 121
Đào Vương Mẫu x 60

Dao Trì Tiên Tửu x 60


Server 125
Đào Vương Mẫu x20

Dao Trì Tiên Tửu x 20


Server 129
Đào Vương Mẫu x 25

Dao Trì Tiên Tửu x 25


Server 133
Đào Vương Mẫu x 40

Dao Trì Tiên Tửu x 40


Server 141
Đào Vương Mẫu x 20

Dao Trì Tiên Tửu x 20


Server 142
Đào Vương Mẫu x 25

Dao Trì Tiên Tửu x 25


Server 143
Đào Vương Mẫu x 30

Dao Trì Tiên Tửu x 30

Server 143 Đào Vương Mẫu x 35

Dao Trì Tiên Tửu x 35

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt