1900 561 558
( 2000đ/phút )

【THÔNG BÁO】GỘP CỤM LIÊN THÔNG SERVER T10

Tin tức |


► Thời gian dự kiến: 14h00 - 18h00 thứ 2 ngày 25/10/2021
► Gộp cụm:
Cụm Server mẹ Server con Server đã từng gộp
Cụm 31 175 S175 S175 - S196
S197
S198
S199
S200
Đậu xin gửi quà hỗ trợ gộp cụm liên thông, chúc Chủ nhân có những trải nghiệm vui vẻ cùng Đấu Tiên Đài:
SERVERVẬT PHẨM
S175 Đào Vương Mẫu x20
Dao Trì Tiên Tửu x20
Bích Du Bảo Pháp x250
S197 Đào Vương Mẫu x70
Dao Trì Tiên Tửu x70
Bích Du Bảo Pháp x1250
S198 Đào Vương Mẫu x80
Dao Trì Tiên Tửu x80
Bích Du Bảo Pháp x1500
S199 Đào Vương Mẫu x90
Dao Trì Tiên Tửu x90
Bích Du Bảo Pháp x1750
S200 Đào Vương Mẫu x100
Dao Trì Tiên Tửu x100
Bích Du Bảo Pháp x2000

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt