1900 561 558
( 2000đ/phút )

【THÔNG BÁO】GỘP CỤM LIÊN THÔNG SERVER T10

Tin tức |► Thời gian dự kiến: 14h00 -18h00 thứ 2 ngày 19/09/2020

GỘP CỤM

Cụm Server mẹ Server con Server đã từng gộp
Cụm 17,18,19,20 S125 125,133,137 S125 (S125~S132),
S133 (S133~S136),
S137 (S137~S140)
Cụm 21,22 S141 S141,S145 S141(S141~144),
S145(S145~148)
Cụm 23 S149 S149,150 S149(S149,S151),
S150(S150,S152)
Cụm 24 S153 S153,S154,S155,S156  

Đậu xin gửi quà hỗ trợ gộp cụm liên thông, chúc chủ nhân có những trải nghiệm vui vẻ cùng Đấu Tiên Đài:

SERVERVẬT PHẨM 1VẬT PHẨM 2
S125 Đào Vương Mẫu x 20
Dao Trì Tiên Tửu x 20
S133
Đào Vương Mẫu x 20
Dao Trì Tiên Tửu x 20
S137 Đào Vương Mẫu x 20
Dao Trì Tiên Tửu x 20
S141 Đào Vương Mẫu x 20
Dao Trì Tiên Tửu x 20
S145 Đào Vương Mẫu x 25
Dao Trì Tiên Tửu x 25
S149 Đào Vương Mẫu x 20

Dao Trì Tiên Tửu x 20

S150 Đào Vương Mẫu x 25
Dao Trì Tiên Tửu x 25
S153 Đào Vương Mẫu x 20
Dao Trì Tiên Tửu x 20
S154 Đào Vương Mẫu x 30
Dao Trì Tiên Tửu x 30
S155 Đào Vương Mẫu x 40
Dao Trì Tiên Tửu x 40
S156 Đào Vương Mẫu x 50
Dao Trì Tiên Tửu x 50

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt