1900 561 558
( 2000đ/phút )

【THÔNG BÁO】GỘP CỤM LIÊN THÔNG SERVER T11

Tin tức |► Thời gian dự kiến: 14h00 -18h00 thứ 2 ngày 16/11/2020

GỘP CỤM

Cụm Server mẹ Server con Server đã từng gộp
Cụm 3-17,18,19,20,21,22,23 33 33, 125, 141, 149 33, 125, 133, 137,
141, 145, 149
Cụm 25 157 157, 158, 159, 160
Cụm 26 161 161, 162, 163, 164  

LIÊN THÔNG

Cụm 24-25-26 153 153,154,155,156
157 157,158,159,160
161 161,162,163,164


Đậu xin gửi quà hỗ trợ gộp cụm liên thông, chúc chủ nhân có những trải nghiệm vui vẻ cùng Đấu Tiên Đài:

SERVERVẬT PHẨM 1VẬT PHẨM 2
S1 Đào Vương Mẫu x 20
Dao Trì Tiên Tửu x 20
S33
Đào Vương Mẫu x 20
Dao Trì Tiên Tửu x 20
S81 Đào Vương Mẫu x 20
Dao Trì Tiên Tửu x 20
S125 Đào Vương Mẫu x 20
Dao Trì Tiên Tửu x 20
S141 Đào Vương Mẫu x 70
Dao Trì Tiên Tửu x 70
S149 Đào Vương Mẫu x 100

Dao Trì Tiên Tửu x 100

S153 Đào Vương Mẫu x 20
Dao Trì Tiên Tửu x 20
S157 Đào Vương Mẫu x 25
Dao Trì Tiên Tửu x 25
S158 Đào Vương Mẫu x 30
Dao Trì Tiên Tửu x 30
S159 Đào Vương Mẫu x 35
Dao Trì Tiên Tửu x 35
S160 Đào Vương Mẫu x 40
Dao Trì Tiên Tửu x 40
S161 Đào Vương Mẫu x 45
Dao Trì Tiên Tửu x 45
S162 Đào Vương Mẫu x 50
Dao Trì Tiên Tửu x 50
S163 Đào Vương Mẫu x 55
Dao Trì Tiên Tửu x 55
S164 Đào Vương Mẫu x 60
Dao Trì Tiên Tửu x 60

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt