1900 561 558
( 2000đ/phút )

【THÔNG BÁO】GỘP CỤM LIÊN THÔNG SERVER T12

Tin tức |► Thời gian dự kiến: 14h00 -18h00 thứ 2 ngày 21/12/2020

GỘP CỤM

Cụm Server mẹ Server con
Cụm 27 165 165,166,167,168

LIÊN THÔNG

Cụm Server mẹ Server con
Cụm 24-25-26-27 153 153,154,155,156
157 157,158,159,160
161 161,162,163,164
165 165,166,167,168


Đậu xin gửi quà hỗ trợ gộp cụm liên thông, chúc chủ nhân có những trải nghiệm vui vẻ cùng Đấu Tiên Đài:

SERVERVẬT PHẨM 1VẬT PHẨM 2
S153 Đào Vương Mẫu x 20
Dao Trì Tiên Tửu x 20
S157 Đào Vương Mẫu x 20
Dao Trì Tiên Tửu x 20
S161 Đào Vương Mẫu x 20
Dao Trì Tiên Tửu x 20
S165 Đào Vương Mẫu x 60
Dao Trì Tiên Tửu x 60
S166 Đào Vương Mẫu x 65
Dao Trì Tiên Tửu x 65
S167 Đào Vương Mẫu x 70

Dao Trì Tiên Tửu x 70

S168 Đào Vương Mẫu x 75
Dao Trì Tiên Tửu x 75

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt