1900 561 558
( 2000đ/phút )

【THÔNG BÁO】GỘP CỤM LIÊN THÔNG SERVER T5

Tin tức |► Thời gian dự kiến: 14h00 - 18h00 thứ 2 ngày 17/05/2021
► GỘP CỤM:
Cụm Server mẹ Server con
Cụm 31 S175 S175, S177, S178S179S180
Đậu xin gửi quà hỗ trợ gộp cụm liên thông, chúc chủ nhân có những trải nghiệm vui vẻ cùng Đấu Tiên Đài:
SERVERVẬT PHẨM
S175 Đào Vương Mẫu x20
Dao Trì Tiên Tửu x20
Bích Du Bảo Pháp x250
S177 Đào Vương Mẫu x70
Dao Trì Tiên Tửu x70
Bích Du Bảo Pháp x500
S178 Đào Vương Mẫu x80
Dao Trì Tiên Tửu x80
Bích Du Bảo Pháp x750
S179 Đào Vương Mẫu x90
Dao Trì Tiên Tửu x90
Bích Du Bảo Pháp x1000
S180 Đào Vương Mẫu x100
Dao Trì Tiên Tửu x100
Bích Du Bảo Pháp x1250

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt