1900 561 558
( 2000đ/phút )

【THÔNG BÁO】GỘP CỤM LIÊN THÔNG SERVER T9

Tin tức |► Thời gian dự kiến: thứ 2 ngày 14/09/2020

GỘP CỤM

Cụm Server mẹ Server con
Cụm 22 145 S145, S146, S147, S148
Cụm 23 149 S149, S151
Cụm 23 150 S150, S152


LIÊN THÔNG

Cụm Server Server đã từng gộp
Cụm 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16

S1 S1 (S1~29, S49~56, S65~80 )
S33 S33
S81 S81 (S81~124)
Cụm 17-18-19-20

S125 S125 (S125~S132)
S133 S133 (S133~S136)
S137 S137 (S137~S140)
Cụm 21-22 S141 S141 (S141~ S144)
S145 S145 (S145~148)
Cụm 23-24 S149 S149, S151
S150 S150, S152


Đậu xin gửi quà hỗ trợ gộp cụm liên thông, chúc chủ nhân có những trải nghiệm vui vẻ cùng Đấu Tiên Đài:

SERVERVẬT PHẨM 1VẬT PHẨM 2
S1 Đào Vương Mẫu x 20
Dao Trì Tiên Tửu x 20
S33
Đào Vương Mẫu x 20
Dao Trì Tiên Tửu x 20
S81 Đào Vương Mẫu x 20
Dao Trì Tiên Tửu x 20
S125 Đào Vương Mẫu x 20
Dao Trì Tiên Tửu x 20
S133 Đào Vương Mẫu x 25
Dao Trì Tiên Tửu x 25
S137 Đào Vương Mẫu x 30

Dao Trì Tiên Tửu x 30

S141 Đào Vương Mẫu x 20
Dao Trì Tiên Tửu x 20
S145 Đào Vương Mẫu x 25
Dao Trì Tiên Tửu x 25
S149 Đào Vương Mẫu x 20
Dao Trì Tiên Tửu x 20
S150 Đào Vương Mẫu x 25
Dao Trì Tiên Tửu x 25
S151 Đào Vương Mẫu x 20
Dao Trì Tiên Tửu x 20
S152 Đào Vương Mẫu x 25
Dao Trì Tiên Tửu x 25

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt