1900 561 558
( 2000đ/phút )

【THÔNG BÁO】GỘP CỤM LIÊN THÔNG SERVER

Tin tức |

【THÔNG BÁO】GỘP CỤM LIÊN THÔNG SERVER GỘP CỤM

Thời gian dự kiên: thứ 2 ngày 9/9/2019

CỤMSERVER MẸSERVER CONSERVER ĐÃ TỪNG GỘP
Cụm 9 Server 93 S93,S94,S95,S96
Cụm 10 Server 97 S97,S98,S99,S100

LIÊN THÔNG
Thời gian dự kiên: Thứ 2 ngày 9/9/2019

CỤMSERVER MẸSERVER CONSERVER ĐÃ TỪNG GỘP
Cụm 6 - 7 Server 81 S81,S85 S81
(S81,S82,S83,S84),
S85
(S85,S86,S87,S88)
Cụm 8 - 9 Server 89 S89,S93 S89
(S89,S90,S91,S92),
S93
(S93,S94,S95,S96)


Đậu xin gửi quà hỗ trợ gộp cụm liên thông, chúc chủ nhân có những trải nghiệm vui vẻ cùng Đấu tiên Đài

SERVERITEM 1ITEM 2

Server 93
Đào Vương Mẫu x 40

Dao Trì Tiên Tửu x 40


Server 94
Đào Vương Mẫu x 45

Dao Trì Tiên Tửu x 60


Server 95
Đào Vương Mẫu x 50

Dao Trì Tiên Tửu x 70


Server 96
Đào Vương Mẫu x 60

Dao Trì Tiên Tửu x 80


Server 97
Đào Vương Mẫu x 20

Dao Trì Tiên Tửu x 20


Server 98
Đào Vương Mẫu x 25

Dao Trì Tiên Tửu x 25


Server 99
Đào Vương Mẫu x 30

Dao Trì Tiên Tửu x 30


Server 100
Đào Vương Mẫu x 35

Dao Trì Tiên Tửu x 35

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt