1900 561 558
( 2000đ/phút )

Thông báo gộp máy chủ - bảo trì 11.3

Tin tức |

Thời gian gộp máy chủ: 11/3/2019
Thời gian bảo trì gộp máy chủ: 14:00:00 - 19:00:00

Quy tắc gộp máy chủ:

Trường hợp: Một tài khoản ( zing, facebook, Chơi ngay) có nhân vật ở nhiều Máy chủ.

Tất cả các nhân vật đều được giữ lại. Người chơi đăng nhập bằng cổng máy chủ nào thì vào bằng nhân vật tương ứng của máy chủ đó.

Các nhân vật ĐỒNG THỜI THỎA TẤT CẢ ĐIỀU KIỆN dưới đây sẽ bị XÓA NHÂN VẬT sau  khi gộp:

  Level thấp hơn hoặc bằng 17
  Chưa từng nạp (Tổng tiền nạp = 0)
  Thời gian offline nhiều hơn hoặc bằng 15 ngày
  Không phải là Chưởng Môn

Các Môn Phái ĐỒNG THỜI THỎA TẤT CẢ ĐIỀU KIỆN dưới đây sẽ bị XÓA MÔN PHÁI sau khi gộp:

 Môn Phái thấp hơn hoặc bằng level 4
 Số lượng người chơi của Môn Phái online trong 7 ngày gần nhất thấp hơn hoặc bằng 5 người
Note: Sau khi Môn Phái bị xóa, cống hiến của người chơi vẫn GIỮ NGUYÊN

Các chú ý khác:
 Sau khi gộpmáy chủ, BXH cũng sẽ được gộp, tính xếp hạng lại từ đầu
 Sau khi gộpmáy chủ, các danh hiệu nào người chơi đã từng nhận thưởng từ BXH trước đó sẽ giữ nguyên.
 Nếu trùng tên nhân vật, khi người chơi login lần đầu tiên sau khi gộp máy chủ sẽ được đổi tên MIỄN PHÍ.
 Nếu tên Môn Phái trùng, khi CHƯỞNG MÔN login lần đầu tiên sau khi gộp sẽ được đổi tên MIỄN PHÍ

Các hoạt động liên Máy chủ

 Tiên Đảo Tranh Bá: Ngoài số liệu báo danh ra, các số liệu khác ĐỀU BỊ XÓA
 Tiên Đạo Đại Hội: chỉ có tượng của Quán Quân “máy chủ-gốc” là còn giữ lại, các tượng Quán Quân của máy chủ-gộp” khác sẽ bị mất.
 Tiên Đạo Đại Hội: gộp BXH của các vòng lại (hạng hiển thị của người chơi bên “máy chủ-gộp” sẽ nằm sau hạng hiển thị của người chơi bên “máy chủ-gốc”)

 Danh sách gộp máy chủ:


App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt