1900 561 558
( 2000đ/phút )

Tiên Phủ

Tin tức |

Giới Thiệu Tính Năng Tiên Phủ

  • Phải mở Gia Viên trước

  • Vào giao diện Gia Viên

  • Chọn vào Tiên Phủ

  • Tiên Phủ có diện tích mặc định là 1 sảnh

  • Có thể mở rộng Tiên Phủ, tối đa sở hữu 3 sảnh

  • Nguyên liệu mở rộng 'Quyển Mở Rộng'

  • Vào kho để xem Gia Cụ

  • Chỉ cần sở hữu Gia Cụ sẽ được cộng điểm gia cụ và tăng các thuộc tính tương ứng

  • Vào trang trí để tiến hành sắp xếp Gia Cụ

  • Chỉ có thể trang trí các Gia Cụ đã sở hữu

  • Không giới hạn số lượng Gia Cụ trang trí

  • Chọn thần tướng để xếp các thần tướng

  • Chỉ có thể xếp 5 thần tướng vào Tiên Phủ
  • Chỉ có thể xếp các tướng SSR vào Tiên Phủ

  • Nhấp vào người bạn muốn đến thăm

  • Nhấp chọn vào thần tướng để trò chuyện

  • Sau khi trò chuyện sẽ ngẫu nhiện nhận các vật phẩm nguyên liệu (Có tỉ lệ nhận được mảnh thần tướng)

  • Tối đa mỗi ngày chỉ được trò chuyện với 5 thần tướng

  • Chọn nút like để tặng tim cho bạn bè

  • Thu thập tim để hoàn thành Thành Tựu
  • Cách nhận Gia Cụ Thư Hương (Mặc Định)

  • Tiệm Vinh Dự

  • Tiệm Môn Phái (cố định)

  • Tiệm Vân Mẫu

  • Tiệm Ma Vương

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt