1900 561 558
( 2000đ/phút )

TÍNH NĂNG MỚI: HỒN KỸ DỊ THÚ

Tin tức |

• Điều kiện: Dị Thú đạt lv100 và thức tỉnh +10 sẽ mở tính năng Hồn Kỹ.

• Tụ Hồn cần Dị Thú Hồn Tinh.

• Sau khi Tụ Hồn có thể lĩnh ngộ Hồn Kỹ.
• Hồn Kỹ có thể mua trong Cửa Hàng Sơn Hải.


• Các túi Hồn Kỹ:


• Các kĩ năng có thể tăng cấp (Max Lv3).


 • Kỹ năng Hồn Kỹ Dị Thú: xem tại đây

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt