1900 561 558
( 2000đ/phút )

[UPDATE 12.07.2019] ĐẠI CHIÊN ỨNG LONG

Tin tức |

Cùng tham gia đánh Ứng Long để nhận được nhứng phần thướng hấp dẫn nhé

Tham gia đánh gây sát thương cho Ứng Long để nhận các phần thưởng sau, và chắc chắn đạt được thần tướng Ngọc Hoàng SSR cùng pháp bảo

Top sát thương sẽ nhận được khung Ưng Long

Khi đạt số sát thương trên thì chủ nhân có thể đổi được các mốc quà tặng sau


App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt