1900 561 558
( 2000đ/phút )

[UPDATE 19.07.2019] MỞ BẢN ĐỒ THẾ GIỚI MỚI: ĐẠI HOANG

Tin tức |
Khi cung điện lv6 có thể rời thành và di dời ngẫu nhiên đến Đại hoangApp icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt