1900 561 558
( 2000đ/phút )

Bích Tiêu Tiên Tử

Vị trí : Thuật Sĩ

Phẩm chất:

Kỹ năng

Huân Phong: [Pháp Thuật] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 90% - 110% tấn công.

Phù Sinh Mộng: [Pháp Thuật] Gây cho địch trên đường thẳng sát thương bằng 180% - 200% tấn công, 40% kèm trạng thái [Choáng], không thể hành động, duy trì 1 lượt.

Pháp bảo tướng

Định Hải Thần Châu

 • Loại Pháp bảo: Hệ Địa
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 1500, Sinh lực + 16%
Bị tấn công pháp thuật có 30% hồi sinh lực bằng 12% sinh lục tối đa, mỗi lượt tối đa thi triển 1 lần.

Duyên phận tướng

 • Cầm Sắt Hoa Niên - Triệu Công Minh

  [0 sao] Sinh lực + 2000, Sinh lực + 20%

 • Bích Lạc Lưu Vân - Vân Tiêu Tiên Tử

  [0 sao] Tấn Công + 200, Tấn Công + 16%

 • Bích Lạc Tiêu - Quỳnh Tiêu Tiên Tử

  [0 sao] Phòng Thủ + 120, Phòng Thủ + 20%

 • Nguyệt Chiếu - Ô Vân Tiên

  [0 sao] Tấn Công + 150, Tấn Công + 13%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt