1900 561 558
( 2000đ/phút )

Đắc Kỷ

Vị trí : Thuật Sĩ

Phẩm chất:

Kỹ năng

 Khuynh Quốc [Pháp Thuật] Gây cho kẻ địch có nộ khí cao nhất sát thương bằng 90% - 110% tấn công, 25% gây giảm 35 điểm nộ khí.

 Nghiệp Hỏa Hồ [Pháp Thuật] Gây cho 3 kẻ địch có nộ khí cao nhất sát thương bằng 140% - 160% tấn công, 50% gây giảm 35 điểm nộ khí.

Pháp bảo tướng

Thất Kiếp Hồ Lô

 • Loại Pháp bảo: Hệ Huyền
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 2000, Sinh lực + 20%
Tấn công nộ có 30% giúp bản thân nhận được [Bất Động], miễn dịch tất cả sát thương nhóm, duy trì 1 lượt

Duyên phận tướng

 • Lục Đạo Ma Tôn - Viên Hồng

  [0 sao] Tấn Công +150, Tấn Công +13%

 • Đứng Đắn - Bá Ấp Khảo

  [0 sao] Phòng Thủ +120, Phòng Thủ +20%

 • Mê Hoặc - Thân Công Báo

  [0 sao] Tấn Công +200, Tấn Công +16%

 • Dung Túng - Trụ Vương

  [0 Sao] Sinh lực + 1500, Sinh lực + 16%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt