1900 561 558
( 2000đ/phút )

Vân Tiêu Tiên Tử

Vị trí : Thuật Sĩ

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Ngọc Nữ Quyết [Pháp Thuật] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 90% - 110% tấn công.

  Kim Túy Nguyệt [Pháp Thuật] Gây cho toàn phe địch sát thương bằng 110% - 130% tấn công, 60% giải trừ 1 trạng thái có lợi, nếu thành công sẽ kèm trạng thái [Toái Linh], khiến pháp phòng -60%, duy trì 2 lượt.

Pháp bảo tướng

Hỗn Nguyên Tiên Đấu

 • Loại Pháp bảo: Hệ Địa
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 2000, Sinh lực + 20%
Bị Tấn công kỹ năng nộ có 30% giải trù 2 trạng thái có lợi của người tấn công, mỗi lượt tối đa thi triển lần.

Duyên phận tướng

 • Đào Diệp Tình - Triệu Công Minh

  [0 sao] Sinh lực + 2000 ,Sinh lực + 20%

 • Thanh Vân - Quỳnh Tiêu Tiên Tử

  [0 sao] Phòng Thủ + 120, Phòng Thủ + 20%

 • Bích Lạc Lưu Vân - Bích Tiêu Tiên Tử

  [0 sao] Tấn Công + 150, Tấn Công + 13%

 • Hạc Bài Vân - Thái Ất Chân Nhân

  [0 sao] Tấn Công + 200, Tấn Công + 16%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt