1900 561 558
( 2000đ/phút )

Thân Công Báo

Vị trí : Tiên Phong

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Tán Hồn Trảo [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 90% - 110% tấn công.

  Đạo Lưu Bộ [Vật Lý] Gây cho địch trên hàng ngang sát thương bằng 140% - 160% tấn công, địch mang trạng thái có lợi có 50% bị [Mù], chính xác -40%, duy trì 2 lượt. Địch mang trạng thái bất lợi có 50% bị [Hỗn Loạn], không thể dùng kỹ năng nộ, có xác suất tự đánh phe mình, duy trì một lượt.

Pháp bảo tướng

Lục Tiên Kiếm

 • Loại Pháp bảo: Hệ Địa
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 2000, Sinh lực + 20%
Bị tấn công có 30% gây cho người tấn công sát thương bằng 150% tấn công. Sát thương không thể bạo kích, đỡ đòn, né tránh, mỗi lượt tối đa thi triển 1 lần.

Duyên phận tướng

 • Tuấn Tài - Đa Bảo

  [0 sao] Sinh lực + 1500, Sinh lực + 16%

 • Huyền Báo Hồng - Khương Tử Nha

  [0 sao] Tấn Công + 200, Tấn Công + 16%

 • Mê Hoặc - Đắc Kỷ

  [0 sao] Tấn Công + 200, Tấn Công + 16%

 • Miêu Ân Thù - Quách Thành Tử

  [0 sao] Phòng Thủ + 120, Phòng Thủ + 20%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt