1900 561 558
( 2000đ/phút )

Kim Linh Thánh Mẫu

Vị trí : Thích Khách

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Tinh Trì [Vật Lý] Gây cho kẻ địch hàng cuối sát thương bằng 90% - 110% tấn công.

  Tinh Diệt Quang Li [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch hàng cuối sát thương bằng 270% - 290% tấn công, bản thân nhận trạng thái [Ẩn Nấp], không bị tấn công và sát thương gây ra + 40%, duy trì 1 lượt.

Pháp bảo tướng

Long Hổ Ngọc Như Ý

 • Loại Pháp bảo: Hệ Thiên
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 1000, Sinh lực + 12%
Tấn công thường có 60% chuyển thành tấn công Pháp Bảo: [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 210% tấn công, 42% giải trừ 2 trạng thái có lợi của địch. Pháp Bảo cần chờ 1 lượt.

Duyên phận tướng

 • Tinh Viên - Viên Hồng

  [0 sao] Sinh lực + 1500, Sinh lực + 16%

 • Lôi Động Cửu Tiêu - Văn Trọng

  [0 sao] Tấn Công + 200, Tấn Công + 16%

 • Thủy Phủ Linh - Dư Nguyên

  [0 sao] Phòng Thủ + 80, Phòng Thủ + 16%

 • Bảo Diệu Nhật - Đa Bảo

  [0 sao] Tấn Công + 150, Tấn Công + 13%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt