1900 561 558
( 2000đ/phút )

Lữ Nhạc

Vị trí : Thích Khách

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Dịch Khí [Pháp Thuật] Gây cho đơn vị địch ở hàng cuối sát thương bằng 90% - 110% tấn công.

  Ôn Dịch [Pháp Thuật] Gây cho địch ở hàng cuối sát thương bằng 120% - 140% tấn công, 40% kèm trạng thái [Trúng Độc], mỗi lượt gây sát thương bằng 60% tấn công, hiệu quả được trị liệu -75%, duy trì 2 lượt.

Pháp bảo tướng

Ô Hoàng Tán

 • Loại Pháp bảo: Hệ Huyền
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 1000, Sinh lực + 12%
Tử vong 30% làm địch giảm 70 điểm nộ khí.

Duyên phận tướng

 • Bất Ôn Bất Hỏa - La Tuyên

  [0 sao] Phòng Thủ + 80, Phòng Thủ + 16%

 • Hung Thần Ác Sát - Trương Khuê

  [0 sao] Tấn Công + 100, Tấn Công + 10%

 • Rì Rầm Lẩm Bẩm - Hanh Tướng Trịnh Luân

  [0 sao] Tấn Công + 150, Tấn Công + 13%

 • Thất Bảo Ôn - Đa Bảo

  [0 sao] Sinh lực + 1500, Sinh lực + 16%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt