1900 561 558
( 2000đ/phút )

Dư Nguyên

Vị trí : Hộ Vệ

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Minh Nha [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 90% - 110% tấn công.

  A Ti Hoán [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 170% - 190% tấn công, 60% kèm trạng thái [Phá Giáp], Khiến vật phòng trừ 60%, duy trì 2 lượt. Bản thân nhận trạng thái [Dẻo Dai], sát thương phải chịu -15%, duy trì 2 lượt.

Pháp bảo tướng

Hóa Huyết Thần Đao

 • Loại Pháp bảo: Hệ Huyền
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 500, Sinh lực + 10%
Bị đỡ đòn, phá kích +27%, duy trì 2 lượt.

Duyên phận tướng

 • Thủy Phù Linh - Kim Linh Thánh Mẫu

  [0 sao] Sinh lực + 1500, Sinh lực + 16%

 • Bồng Lai Khí - Dư Hóa

  [0 sao] Phòng Thủ + 40, Phòng Thủ + 12%

 • Thủy Hỏa Ký Tế - La Tuyên

  [0 sao] Tấn Công + 100, Tấn Công + 10%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt