1900 561 558
( 2000đ/phút )

Quy Linh Thánh Mẫu

Vị trí : Thuật Sĩ

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Tuyền Dũng [Pháp Thuật] Gây cho địch có sinh lực thấp nhất sát thương bằng 90% - 110% tấn công.

  Nhật Nguyệt Châu [Pháp Thuật] Gây cho 3 kẻ địch sinh lực thấp nhất sát thương bằng 90% - 110% tấn công, , 30% kèm trạng thái [Trọng Thương], không thể trị liệu, duy trì 2 lượt.

Pháp bảo tướng

Định Phong Châu

 • Loại Pháp bảo: Hệ Địa
 • Duyên phận:
Khi sinh lực dưới 50%, chính xác +15%.

Duyên phận tướng

 • Quy Long Giáp - Đông Long Vương

  [0 sao] Sinh lực + 1000, Sinh lực + 12%

 • Thủy Thánh - Ô Vân Tiên

  [0 sao] Tấn Công + 100, Tấn Công + 13%

 • Quy Lộc Tường - Vô Đang

  [0 sao] Phòng Thủ + 80, Phòng Thủ + 16%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt