1900 561 558
( 2000đ/phút )

La Tuyên

Vị trí : Thích Khách

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Liệt Diệm Trảm [Vật Lý] Gây cho kẻ địch hàng cuối sát thương bằng 90% - 110% tấn công. Khi sinh lực bản thân dưới 50%, hồi phục 35 điểm nộ khí.

  Diệm Long Đằng [Vật Lý] Gây cho kẻ địch hàng cuối sát thương bằng 220% - 240% tấn công. Khi sinh lực bản thân dưới 50%, hồi phục 70 điểm nộ khí.

Pháp bảo tướng

Ngũ Long Luân

 • Loại Pháp bảo: Hệ Địa
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 1000, Sinh lực + 12%
Khi sinh lực dưới 50%, sát thương gây ra +16%.

Duyên phận tướng

 • Thủy Hỏa Ký Tế - Dư Nguyên

  [0 sao] Sinh lực + 1000, Sinh lực + 12%

 • Bất Ôn Bất Hỏa - Lữ Nhạc

  [0 sao] Tấn Công + 150, Tấn Công + 13%

 • Hỏa Linh Biến - Xích Tinh Tử

  [0 sao] Phòng Thủ + 80, Phòng Thủ + 16%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt