1900 561 558
( 2000đ/phút )

Vô Đang Thánh Mẫu

Vị trí : Tiên Phong

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Sâm La Kích [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 90% - 110% tấn công.

  Lộc Minh Cao [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 220% - 240% tấn công, diệt mục tiêu hồi phục 70 điểm nộ khí.

Pháp bảo tướng

Hỗn Nguyên Bảo Châu

 • Loại Pháp bảo: Hệ Hoàng
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 1000, Sinh lực + 12%
Kháng choáng +20%, giảm sát thương +2%.

Duyên phận tướng

 • Sơn Thủy Quái - Đông Long Vương

  [0 sao] Sinh lực + 1000, Sinh lực + 12%

 • Quy Lộc Tường - Quy Linh Thánh Mẫu

  [0 sao] Tấn Công + 100, Tấn Công + 10%

 • Nghĩa Kim Lang - Thạch Cơ Nương Nương

  [0 sao] Phòng Thủ + 80, Phòng Thủ + 16%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt