1900 561 558
( 2000đ/phút )

Văn Trọng

Vị trí : Thích Khách

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Tích Lịch Tiên [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch ở hàng cuối sát thương bằng 90%-110% tấn công.

  Cửu Lôi Động [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch ở hàng cuối sát thương bằng 370%-390% tấn công, bản thân chịu sát thương bằng 12% sinh lực hiện tại.

Pháp bảo tướng

Tru Tiên Kiếm

 • Loại Pháp bảo: Hệ Thiên
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 2000, Sinh lực + 20%
Tấn công thường có 80% chuyển thành tấn công Pháp Bảo: [Vật Lý] Gây cho 3 kẻ địch có nộ cao nhất sát thương bằng 97% tấn công, 21% gây giảm 70 điểm nộ khí. Pháp Bảo cần chờ 1 lượt.

Duyên phận tướng

 • Thiên Lôi - Lôi Chấn Tử

  [0 sao] Sinh lực + 2000, Sinh lực + 20%

 • Đối Đãi Chân Thành - Triệu Công Minh

  [0 sao] Tấn Công + 200, Tấn Công + 16%

 • Trụ Cột - Hoàng Phi Hổ

  [0 sao] Tấn Công + 150, Tấn Công + 13%

 • Lội Động Cửu Tiêu - Kim Linh Thánh Mẫu

  [0 sao] Phòng Thủ + 120, Phòng Thủ + 20%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt