1900 561 558
( 2000đ/phút )

Khương Tử Nha

Vị trí : Thuật Sĩ

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Roi Đả Thần [Pháp Thuật] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 90%- 110% tấn công.

  Sách Ngự Thần [Pháp Thuật] Gây cho toàn phe địch sát thương bằng 130% -150% tấn công, gây thêm cho kẻ địch sinh lực trên 60% sát thương bằng 40% tấn công, tấn công lần này chính xác -20%.

Pháp bảo tướng

Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ

 • Loại Pháp bảo: Hệ Huyền
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 2000, Sinh lực + 20%
Tấn công nộ có 30% giúp bản thân nhận được [Chúc Phúc], miễn dịch tất cả dị thường, duy trì 1 lượt.

Duyên phận tướng

 • Trảm Tiên Thần - Lục Áp Tiên Nhân

  [0 sao] Tấn Công + 200, Tấn Công + 16%

 • Đào Tiên Ban Thọ - Nam Cực Tiên Ông

  [0 sao] Phòng Thủ + 120, Phòng Thủ + 20%

 • Ngọc Hư Tướng - Dương Tiễn

  [0 sao] Tấn Công + 200, Tấn Công + 16%

 • Huyền Báo Hồng - Thân Công Báo

  [0 sao] Sinh lực + 2000, Sinh lực + 20%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt